Tag

पोर्टफोलियो मेनेज्मेन्ट

मेनेज्मेन्ट कन्सल्टिङ्

अमेरीकामा व्यापार व्यवशाय दर्ता गर्ने, त्यसको स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने, आवस्यक लाइसेन्स् लिने, आदी बारेमा सेवा प्रदान गरिन्छ ।

लगानी व्यवस्थापन

लगानीकर्ता एवं ग्राहकहरुले स्टक मार्केटमा गरेको लगानीको व्यवस्थापन गर्ने, ग्रहकको खाताको शेएर किनबेच गरिदिने, आदी सेवा प्रदान गरिन्छ ।

रिटाएर्मेन्ट प्लानिङ (IRA)

/
अमेरीकाको रिटाएर्मेन्ट खाता खोल्न, यसमा कसरी ट्याक्स फ्रि पैसा जम्मा गर्ने र स्टक मार्केटमा लगानी गर्ने बारेमा सेवा प्रदान गरिन्छ ।